ถ่ายทอดสด

ดินาโม-เอาโต้ Vs สฟินตุล กีออร์เก้

19:00 น.